Overtuigingskracht

Competentie

In staat zijn anderen mee te krijgen met een bepaald standpunt, voorstel of idee.

Ontwikkelbaarheid

Overtuigingskracht heeft te maken met houding en vaardigheid, vooral op het vlak van gesprekstechniek en presentatietechniek. Dit zijn vaardigheden die goed zijn aan te leren. Lastiger is het om de durf te ontwikkelen om anderen te overtuigen, al komt die durf veelal vanzelf met de toegenomen vaardigheid.

Doel

Stel voor jezelf vast in welke situaties je onvoldoende overtuigingskracht hebt laten zien, waar je dus anderen niet meekreeg met jouw standpunt, voorstel of idee, en waarin je in de toekomst wel overtuigingskracht wilt kunnen laten zien. Check in hoeverre je anderen hebt overtuigd, stel hierover vragen.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Waarom? Daarom!", Jolanda Bouman, Johannes de Geus

  • "Persoonlijke uitstraling", Ellen Kuners


Internet:

Cursussen:

Er zijn diverse cursussen te vinden waarin presentatievaardigheden, of gesprekstechnieken aan de orde zijn. Deze cursussen kunnen bijdragen aan het vergroten van de overtuigingskracht. Bijvoorbeeld de training ‘Personal Impact’ van ORGA.

Leren door imiteren

Zoek mensen in je omgeving die anderen gemakkelijk mee krijgen in hun ideeën, standpunten en voorstellen. Kijk wat ze doen en probeer te achterhalen wat het is waardoor ze anderen weten te overtuigen. Hiervoor kun je ook gebruik maken van televisie, film of video, omdat je daar ook inspirerende voorbeelden kunt vinden. Kijk bijvoorbeeld naar succesvolle politici of leiders, maar eventueel ook naar succesvolle collega’s. Vraag hen zelf wat ze doen om te overtuigen en vraag ook mensen uit het ‘publiek’ wat hen heeft overtuigd.

Leren door experimenteren

Probeer die elementen die je in het voorgaande hebt ontdekt zelf eens uit als je anderen wilt overtuigen. Vraag waar mogelijk om feedback. Bouw dat langzaam op. Begin bijvoorbeeld met het overtuigen van je partner, dan met directe collega’s en vervolgens ook met anderen, zoals klanten of onbekenden.

Leren door inzicht

Neem de tijd om na te denken over wat voor jou kan werken. Een bepaalde manier van overtuigen moet natuurlijk bij je passen, anders werkt het, zeker in het begin, niet goed. Probeer te leren van je ervaringen.

Comments