Sturing geven aan groepen

Competentie

In staat zijn leiding te geven aan een groep.

Ontwikkelbaarheid

De mate van talent voor deze competentie is onder meer afhankelijk van de mate waarin iemand geneigd is de leiding op zich te nemen, sensitief is en goed in staat is werkzaamheden te coördineren en te controleren. Mensen die enig talent bezitten op deze vlakken, kunnen managementvaardigheden ontwikkelen en aanscherpen.

Doel

Benoem je doel in termen van welke groep jij wilt sturen. Hoe ga je meten wat je hebt bereikt? Je ontwikkeling op deze competentie is het beste te meten door feedback te vragen aan je omgeving (de mensen aan wie je leiding geeft, je eigen manager, collega’s, je secretaresse etc.).

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Handboek managementvaardigheden", Robert E. Quinn, Sue R. Faerman, Michael P. Thompson & Michael R. McGrath

  • "Tips en Tools voor Managers", Jolanda Bouman,

Cursussen:

afhankelijk van behoefte: Conflicthantering, Managementvaardigheden (ORGA), Time Management (ORGA), Personal Impact (ORGA) etc.

Leren door imiteren

Ontwikkel deze competentie door de kunst van anderen af te kijken. Voorbeelden zijn: collega-managers, je eigen leidinggevenden, projectmanagers etc. Van welke mensen valt op dat ze van nature als leider worden geaccepteerd? Dit hoeven niet per se mensen te zijn die formeel een leidinggevende positie bekleden. Welke eigenschappen hebben zij? Hoe oefenen zij invloed uit, hoe zorgen zij dat processen goed verlopen, hoe reageren zij op conflicten, problemen e.d.?

Leren door experimenteren

Experimenteer met sturing geven. Probeer diverse manieren van beïnvloeden. Hoe reageren mensen hierop, wat werkt goed en wat minder? Zoek situaties op waarin je kunt experimenteren: bijvoorbeeld het leiden van projecten, het begeleiden van een werkconferentie bij klanten, een vergadering voorzitten, intervisies op het werk begeleiden, een vooraanstaande positie bij een vereniging vervullen, het aanvoerderschap in een voetbalelftal vervullen, een sportteam trainen, etc.

Leren door inzicht

Stel jezelf en anderen na het experimenteren vragen. Wat werkte goed, wat minder? Wanneer was iemand overtuigd, in welke situatie stuitte je op weerstand? Stel jezelf ook de volgende vragen: In welke situaties vind je het lastig sturing te geven? Wat vind je lastig in die situatie? Welke eigenschappen van jezelf liggen daaraan ten grondslag? Verder is het erg zinvol gebruik te maken van 360° feedback (ORGA), waarin diverse mensen uit je omgeving een vragenlijst invullen over jouw managementkwaliteiten. Door middel van een Management Development Assessment kun je ook inzicht verkrijgen in je kwaliteiten en ontwikkelpunten op dit vlak.

Comments