Sturing geven aan individuen

Competentie

In staat zijn leiding te geven aan een individu.

Ontwikkelbaarheid

In het aansturen van een medewerker is duidelijkheid belangrijk, over taakopdrachten, verwachtingen, tijdpad en aanpak in het algemeen. Wat een individu uitvoert ligt logischerwijs in lijn met het belang van de organisatie en vraagt om wederzijdse afstemming. Kan degene die sturing geeft zich inleven en verplaatsen in de positie van de ander en is hij in staat om de ander te beïnvloeden en te overtuigen? Hierbij spelen factoren zoals de wijze van feedback geven, duidelijkheid in communicatie en kracht van argumentatie een rol.

Doel

Benoem je doel in termen van punten waaop je duidelijk wilt aangeven wat je verwacht van een medewerker. Welke concrete afspraken ga je maken, hoe geef je instructies en hoe geef je feedback?

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Leidinggeven en het pinguïnprincipe", W. Omloo

  • "Leidinggeven tussen professionals", M. Wanrooy

  • "Je zult maar baas zijn", Th. IJzermans, T. Dijkstra,

Internet:

Op deze site vind je onder andere artikelen over managen en recensies van boeken.

Cursussen:

Er zijn diverse cursussen op het gebied van leidinggeven aan individuen en groepen waarbij vaak raakvlakken met coaching. Ook kun je overwegen om een dag een onderzoek bij een assessmentbureau te doen waar je o.a. feedback krijgt op je optreden, je beinvloedingsstijl, je rol in een team, etc.

Leren door imiteren

Zoek situaties op waarin leiding gegeven wordt aan een individu of een groep. Wellicht kunt je jouw direct leidinggevende beoordelen; leg zijn manier van aansturen naast die van jou en bekijk wat hij anders doet. Wat doe jij niet en wat juist wel? Hoe ervaar jij zelf zijn aanpak? Is hij duidelijk en taakgericht?

Praat met andere leidinggevenden, bijvoorbeeld van intervisiegroep, opleiding en bevraag hen op hun manieren van aansturen en hun valkuilen.

Leren door experimenteren

Ga zelf aan de slag en begin met het helder formuleren van opdrachten; je kunt je verwachtingen en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bijvoorbeeld eerst op papier uitwerken. Presenteer dit aan je medewerker(s) en toets bij hen of je duidelijk bent overgekomen. Als je gewend bent om meer relatiegericht aan te sturen, dwing je zelf dan om taken voorop te zetten en afspraken te maken over voortgangscontrole. Spreek tussentijdse momenten van evaluatie af, plan bijvoorbeeld twee keer per jaar functioneringsgesprekken in.

Leren door inzicht

Stel na het experimenteren vragen aan je medewerker(s): Was ik voldoende duidelijk en concreet? Wat vinden jullie van mijn manier van aansturen en de feedback die ik geef? Sta ik ook open voor ideeën van jullie kant? Neem hun opmerkingen en die van andere collega’s mee voor een volgende keer.

Comments