Gespreksvaardigheid

Competentie

In staat zijn mondeling op een heldere manier met anderen informatie uit te wisselen, te communiceren.

Ontwikkelbaarheid

Duidelijk en helder communiceren met anderen vraagt allereerst van je dat je goed voor ogen hebt wat je precies wilt zeggen. Bekwaming hierin is mogelijk door een goede voorbereiding op een gesprek en op de wijze van overdracht van de boodschap.

Deze competentie is goed te ontwikkelen en vergt het regelmatig bij anderen nagaan of het gebrachte verhaal duidelijk is overgekomen.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin je heldere informatie uit wilt wisselen. Ga na in welke situaties je in het verleden onvoldoende in staat was om helder te communiceren.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Communiceren kun je leren", Pijs, E.

  • "Communicatieve vaardigheden", Crutzen, L. en Munnecom, M.

Cursussen:

Er zijn diverse cursussen op het gebied van gespreksmethodieken; interviewvaardigheden, presenteren, etc.

Leren door imiteren

Zoek overleggen en  presentaties op en kijk hoe anderen hun boodschap overbrengen. Zijn zij duidelijk, concreet? Begrijp jij wat zij willen zeggen? Vraag hen, voorafgaand aan een gesprek of een overleg, welke informatie zij willen uitwisselen. Luister naar hoe zij hun verhaal beginnen, of er een kern in zit en hoe zij tot een afronding komen.

Leren door experimenteren

Zoek een situatie op waarbij het belangrijk is om helder te zijn in dat wat je zegt. Begin bijvoorbeeld met een tweegesprek en breidt dit langzaamaan uit tot een overleg. Zorg dat je jezelf blijft uitdagen door moeilijkere situaties op te zoeken, bijvoorbeeld een lastig probleem verwoorden of aan een groep mensen een idee van jezelf uitleggen.

Leren door inzicht

Stel jezelf en anderen vragen na het experimenteren. Vraag om feedback, was mijn verhaal duidelijk en stemt het overeen met wat ik heb willen zeggen?

Als dit niet het geval blijkt te zijn, probeer dan te achterhalen waar je niet duidelijk in bent geweest.

Comments