Luistervaardigheid

Competentie

In staat zijn om de essentie uit gesproken woord te halen en de ander te stimuleren zijn boodschap over te brengen.

Ontwikkelbaarheid

Luistervaardigheid is een competentie die relatief gemakkelijk te ontwikkelen is. Dit omdat het vooral een kwestie is van vaardigheid, een vaardigheid die vooral geleerd kan worden door het te doen en door jezelf er toe te zetten om beter te luisteren.

Doel

Stel voor jezelf vast in welke situaties je luistervaardigheid te kort schiet of heeft geschoten. Vraag ook anderen hiernaar, omdat zij vaak beter goed kunnen aangeven wanneer zij zich onbegrepen of niet goed gehoord voelen. Wanneer je bezig gaat met het ontwikkelen van deze competentie, dan kun jij je voortgang meten door feedback te blijven vragen.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

Er zijn vele boeken geschreven over gespreksvaardigheden, waartoe ook luistervaardigheid behoort. Enkele voorbeelden zijn:

  • " 't is ook altijd wat!", Tjeu van Heck, Jeu Consten

  • "Effectieve tweegesprekken", Marike van den Berg

Internet:

Cursussen:

Luistervaardigheid is een vaardigheid die goed is te ontwikkelen in een praktische training. In vrijwel alle trainingen op het gebied van gespreksvaardigheid wordt aandacht geschonken aan luistervaardigheid.

Leren door imiteren

Observeer mensen in je omgeving die over een goede luistervaardigheid beschikken. Bijvoorbeeld mensen waarbij jij jezelf goed op je gemak voelt en waarbij jijzelf het gevoel hebt dat deze persoon zo goed naar jou luistert. Kijk hoe een dergelijke persoon reageert in een gesprek en vraag hem of haar ook hoe hij of zij een gesprek aanpakt en op welke manier hij of zij een ander stimuleert om de boodschap over te brengen. Hoe haalt hij of zij de essentie uit hetgeen de ander zegt? Mogelijk dat dit goede tips oplevert die je kunt overnemen en zelf kunt gebruiken.

Leren door experimenteren

Pas de tips en ideeën die je hebt opgedaan uit boeken, trainingen en door het observeren van anderen, toe in de praktijk. Probeer uit wat bij je past en vraag om feedback van anderen.

Leren door inzicht

Ga voor jezelf na wat je hindert bij het goed luisteren naar anderen. Ben je te ongeduldig, laat je mensen niet uitpraten, vorm je te snel een mening (“….ik heb altijd aan één woord genoeg….”). Kijk of je deze oorzaken voor minder goed luisteren kunt wegnemen. Daarnaast is het belangrijk dat je bedenkt wat je hebt opgestoken. Ga na waarom sommige tips voor jou wel werken en waarom andere niet. Zo kun je op een bewuste manier je luistervaardigheid vergroten.

Comments