Schrijfvaardigheid

Competentie

In staat zijn op een correcte, heldere, schriftelijke manier te communiceren.

Ontwikkelbaarheid

Het is vrij gemakkelijk de competentie schrijfvaardigheid tot op een bepaald niveau te ontwikkelen. Natuurlijk helpt het als je gevoel hebt voor taal. Vaak hebben mensen die vroeger veel hebben gelezen of nu veel lezen een grotere woordenschat.

Doel

Benoem je doel. In welke situaties wil je je schrijfvaardigheid ontwikkelen? Hoe ga je dat meten? Laat anderen, die goed zijn in spelling, je stukken lezen en corrigeren. Vraag verder om feedback over de duidelijkheid, structuur, volledigheid e.d.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren

Leren door kennis

Boeken:

  • "Hoe spel je dat?", Jolanda Bouman

  • "Stukken beter schrijven", Natasja Loomans

Internet:

Verder: het lezen van kranten, tijdschriften, boeken e.d. om je taalgevoel en woordenschat te ontwikkelen. Maak gebruik van een woordenboek. Doe spelletjes die je taalgevoel kunnen ontwikkelen zoals scrabble, boggle, lingo, stapelwoord e.d.

Leren door imiteren

Ontwikkel deze competentie door schriftelijke stukken van anderen te lezen, te kijken hoe deze zijn opgebouwd. Vraag aan anderen hoe ze zich voorbereiden, welke aanpak ze hanteren, hoe ze structuur aanbrengen, op welke wijze ze bepalen wat relevant is e.d. Vraag ook naar de achterliggende gedachte daarbij. Of: schrijf samen met mensen die hier goed in zijn een rapport of notulen om van elkaar te leren en inzicht te verkrijgen in je eigen ontwikkelbehoefte.

Leren door experimenteren

Er zijn talloze situaties waarin je kunt experimenteren met het schrijven van stukken. Zoals: notuleren tijdens vergaderingen en deze uitwerken, je eigen correspondentie verzorgen, op bewuste wijze e-mails versturen, op schriftelijke wijze informatie aan anderen overdragen, gespreksverslagen maken, offertes schrijven.

Experimenteer hierin met zaken die je hebt opgepikt door te imiteren.

Leren door inzicht

Probeer je in te leven in de lezer terwijl je schrijft: wie gaat je stuk lezen, wat is voor hem of haar relevant om te lezen? Herlees je eigen stuk met de ogen van iemand die niet op de hoogte is van hetgeen je in je stuk beschrijft. Zou het voor die persoon ook duidelijk zijn?

Gebruik de spellingscontrole op de computer, leer hiervan. Gebruik ook de grammaticacontrole. Welke zinnen zijn onduidelijk geformuleerd? Wellicht valt hier een lijn in te ontdekken. Zinnen van meer dan twee regels zijn bijvoorbeeld vaak onduidelijk voor een lezer. Stel jezelf verder vragen: met welke stukken, brieven e.d. heb je moeite? Wat maakt dit voor jou lastig? Wat moet je ontwikkelen? Is het de duidelijkheid, beknoptheid, structuur, etc.

Vraag om feedback van anderen.

Comments