Creativiteit

Competentie

In staat zijn om alternatieven te bedenken, buiten de bestaande kaders te treden.

Ontwikkelbaarheid

Deze competentie is moeilijk te ontwikkelen omdat creativiteit afhankelijk is van persoonlijkheidseigenschappen, opvoeding en onderliggende normen. Dit zijn zaken die niet gemakkelijk te veranderen zijn. De één is nou eenmaal ideeënrijker of fantasierijker dan de ander. Er zijn echter ook mensen die wel creatief zijn, maar waarbij bepaalde belemmerende gedachten als: ‘mijn idee moet meteen goed zijn’ of ‘ik heb geen ideeën’ ervoor zorgen dat de creativiteit niet tot uiting komt. Dan is het ‘slechts’ een kwestie van die gedachten wegnemen.

Doel

Benoem je doel: Waarin wil je creatiever worden en wat wil je, bijvoorbeeld over een jaar, bereikt hebben. Hoe ga jij je ontwikkeling op deze competentie meten? Bijvoorbeeld door het aantal ideeën dat je hebt te meten, of geregeld aan anderen te vragen wat zij vinden van je ontwikkeling op dit vlak.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Groots Denken: een creatieve kijk op oplossingen", John O’keeffe

  • "A Whack on the Side of the Head: how you can be more creative", Roger von Oech

  • "Het geheim van de smid", Arie Maat

  • "Gebruik je hersens", Jan-Willem van den Brandhof

Internet:

Cursussen/Workshops:

workshops ‘creatief denken’, ‘innovatie’, ‘inspiratie’ of ‘brainstormtechnieken’.

Leren door imiteren

Vraag aan anderen wat zij doen om hun creativiteit te vergroten. Neem de tijd om naar de visie en meningen van anderen te luisteren om zelf ideeën op te doen. Laat je inspireren, vooral door mensen die andere ideeën hebben dan jij. Observeer hoe het creatieve proces bij anderen werkt.

Leren door experimenteren

Experimenteer met deze competentie. Neem de rust om meerdere alternatieve oplossingen te bedenken alvorens je een beslissing neemt. Beleg bijvoorbeeld brainstormsessies met anderen, gun jezelf de tijd om je fantasie de vrije loop te laten. Daarbij is het belangrijk jezelf geen beperkingen op te leggen (het idee hoeft niet meteen perfect of praktisch haalbaar te zijn). In je vrije tijd kan je bijvoorbeeld aan een survivalweekend deelnemen, of je eens niet perfect voorbereiden op een uitje zodat je in onverwachte situaties terechtkomt en in feite gedwongen wordt innovatieve oplossingen te bedenken.

Leren door inzicht

Probeer erachter te komen waardoor je weinig creatief bent of vindt dat je je hierin moet ontwikkelen. Welke beperkingen leg je jezelf op die ervoor zorgen dat creatieve ideeën geen doorgang vinden? Vraag daarbij ook om feedback van anderen op dit punt. Verder is het, voor het vergroten van je creativiteit, belangrijk dat je openstaat voor nieuwe, in jouw ogen misschien rare dingen. Wees nieuwsgierig!

Comments