Leervermogen

Competentie

In staat zijn om nieuwe informatie te verwerken en effectief toe te passen.

Ontwikkelbaarheid

Leervermogen is een moeilijk te ontwikkelen competentie, omdat het vermogen om te leren sterk samenhangt met intelligentieniveau. Intelligentie is op zich niet ontwikkelbaar. Wel kan iemand zijn of haar manier van leren verbeteren, waardoor het leervermogen toch kan toenemen. Uitstelgedrag of minder ‘studiediscipline’ kan ook een negatieve invloed hebben op de mate waarin iemand leert. Aan deze punten kan gewerkt worden. Daarmee neemt het eigenlijke leervermogen niet direct toe, maar is het wel mogelijk dat iemand toch beter informatie weet te verwerken en ook effectiever weet toe te passen.

Doel

Wat wil je sneller en beter kunnen leren, in welke situaties wil je sneller informatie kunnen verwerken en toe kunnen passen? Probeer voor jezelf duidelijk aan te geven wanneer je meer leervermogen wilt kunnen laten zien en probeer ook aan te geven hoe je dat meetbaar kunt maken.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

Er zijn vele boeken over studieplanning en over manieren om op een effectieve manier te leren. Ook ‘niet-studenten’ kunnen in deze boeken nuttige tips vinden die kunnen helpen bij het leren. Enkele voorbeelden zijn:

  • "Studieplanning", H.C. Schouwenburg, J.T. Groenewoud;

  • "Studiemethoden", B. van Hout Woltgers, P. Jongepier, A. Pilot

  • "Ik studeer wel op mijn eigen manier", Joke Oosterhuis-Geers

Internet:

Leren door imiteren

Vraag mensen die over een goed leervermogen beschikken of zij over een bepaalde ‘leerstrategie’ beschikken, of over een bepaalde aanpak bij het verwerken van informatie. Op deze manier kun je soms nuttige tips krijgen waar jezelf niet zo snel aan zou denken, maar die toch ook voor jou toepasbaar kunnen zijn. Oefen vervolgens zelf met het toepassen van deze tips, kijkt wat voor jou wel of niet werkt.

Leren door experimenteren

Het kan soms makkelijker zijn om te leren door te doen, dan door het uit een boek of iets dergelijks te halen. Experimenteer eens door dingen te doen, zonder dat je de uitleg of de instructie hierover volledig hebt begrepen. Al doende kan men ook leren (zoals het spreekwoord zegt).

Daarnaast kun je natuurlijk experimenteren met de tips die je van anderen krijgt of die je uit boeken hebt gehaald.

Leren door inzicht

Gebruik vooral je ervaring om te leren. Neem dus ook de tijd om, als je iets hebt gedaan, je af te vragen wat je hiervan geleerd hebt voor een volgende keer. Kijk wat je kan helpen om bij een volgende keer vlotter de informatie te verwerken. Hoe meer je gedaan hebt, hoe vaker het voorkomt dat je nieuwe informatie kunt koppelen aan iets wat je al weet. Dat maakt het leren makkelijker.

Comments