Oordeelsvorming

Competentie

In staat zijn om een weloverwogen en juist oordeel te vormen op basis van informatie.

Ontwikkelbaarheid

Oordeelsvorming is als competentie moeilijk te ontwikkelen. Het heeft te maken met helder en genuanceerd kunnen denken en redeneren aan de hand van relevante criteria. Er bestaat een verband met het abstractievermogen en intellectuele capaciteiten. De geneigdheid om vanuit het eigen normenkader te denken is een beperkende factor.

Doel

Benoem de situaties waarin je tot een juist en doordacht oordeel wilt komen; wat is er voor nodig om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden?

Hoe doe je recht aan de werkelijke situatie en kom je tot een realistische beoordeling? Breng je voldoende onderscheid aan tussen feiten en veronderstellingen?

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Internet :

Leren door imiteren

Ga voor jezelf na wie in jouw directe omgeving tot een juiste inschatting van situaties weet te komen. Dit kunnen mensen zijn aan wie regelmatig gevraagd wordt wat zij van iets vinden. Zoek diegene op en kijk in een werkoverleg of  klantbezoek welke conclusies hij of zij trekt op basis van de beschikbare informatie. Welke stappen heeft je collega gezet en zijn de getrokken conclusies realistisch?

Bespreek na afloop hoe iemand tot dat oordeel komt en welke gedachten en argumenten achter dit oordeel aanwezig zijn.

Leren door experimenteren

Pak een casus of situatie terug waarvan je naar jouw mening niet tot een juist of volledig oordeel bent gekomen. Stel een lijstje op met de feiten en een ander lijstje met de veronderstellingen of misschien wel vooroordelen die je had. Scheid voor jezelf hoofd- en bijzaken op papier. Doorloop het geheel nu nog een keer en kijk kritisch of het oordeel wat je hebt uitsluitend gebaseerd is op de feiten.

Aarzel niet om het proces van het vormen van een oordeel nog een keer te doorlopen, kijk welke informatiebronnen je gebruikt en tot welke conclusies je nu komt.

Leren door inzicht

Het kan zinvol zijn om een collega te vragen om tips. Hij of zij kan vragen aan jou welke argumenten je gebruikt om tot een oordeel te komen. Ook kun je op die manier nagaan of je steeds vanuit eenzelfde gezichtspunt oordeelt en of je logisch en juist redeneert. Vraag iemand met een tegengestelde mening om zijn oordeel en vraag wat zijn beweegredenen hier achter zijn. Het afwegen van informatie en het redeneren zijn verschillende stappen in het proces van oordeelsvorming. Vandaar dat het nuttig kan zijn om te evalueren waar voor jou de verbeterpunten liggen.

Comments