Probleemanalyse

Competentie

In staat zijn complexe vraagstukken of moeilijke situaties te analyseren en oorzaak en gevolg te onderkennen.

Ontwikkelbaarheid

Probleemanalyse is een lastig te ontwikkelen competentie, omdat deze vooral te maken heeft met intelligentie. Intelligentie is op zich niet ontwikkelbaar. Wel is het mogelijk om meer ervaring op te doen en vanuit kennis van bepaalde typen problemen toch tot een goede probleemanalyse te komen. Dit betekent dus wel dat ontwikkeling veel tijd vraagt. Verder is het wel mogelijk om een meer beschouwende, analytische denkhouding aan te leren.

Doel

In welke situaties merk je bij jezelf beperkingen op het terrein van probleemanalyse? Dus in welke situaties wil jij je probleemanalytisch vermogen vergroten? Wees hierin realistisch en eis niet meer van jezelf dan op grond van je opleiding en ervaring logisch is. Wanneer je deze situaties hebt vastgesteld, maak dan voor jezelf concreet wat je hierin anders wilt doen. Wil je bijvoorbeeld sneller tot een probleemanalyse komen, of wil je tot een betere analyse komen? Per situatie kan dat verschillen.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Stap voor stap problemen oplossen", Richard Chang, Keith Kelly

Internet:

Leren door imiteren

Bekijk een probleem waarmee je te maken krijgt eens met iemand waarvan je weet dat hij of zij over een goed probleemanalytische vermogen beschikt. Vraag deze persoon hardop te denken wanneer hij of zij zich in het probleem verdiept. Welke denkstappen maakt deze persoon bij de analyse van de situatie. Kijk samen met deze persoon of er een duidelijk systeem is aan te geven in zijn of haar denkwijze. Dit systeem kun je dan mogelijk zelf ook volgen. Dit kan je helpen om meer structuur in je eigen denkproces aan te brengen. Mogelijk ook dat deze persoon denkstappen benoemt, die jij doorgaans overslaat, maar die toch essentieel blijken te zijn.

Leren door experimenteren

Probeer hetgeen je door imiteren aan ideeën hebt opgedaan zelf toe te passen. Kijk of dit het gewenste effect heeft, dus of je sneller tot een analyse komt, of dat je tot een betere analyse komt.

Leren door inzicht

Zoals gezegd kun je door meer ervaring op te doen je vermogen om problemen te analyseren vergroten. Het is dan ook belangrijk om stil te staan bij je leerervaring. Telkens als je een probleem goed hebt geanalyseerd en opgelost is het goed om te bedenken wat je hiervan hebt geleerd en wat je bij een volgend probleem weer kan gebruiken.

Comments