Probleemoplossend vermogen

Competentie

In staat zijn praktische oplossingen voor concrete vraagstukken te ontwikkelen.

Ontwikkelbaarheid

Deze competentie is niet zo eenvoudig te ontwikkelen omdat het vinden van oplossingen in de praktijk een relatie heeft met verschillende factoren. Het hangt ondermeer samen met intellectuele capaciteiten, pragmatisme en creativiteit en een positieve houding ten opzichte van problemen.

Dit betekent dat inzicht verkrijgen essentieel is, evenals zicht op alternatieven in probleemoplossing. Het vraagt om een flexibele manier van denken, associatief vermogen en het vermogen om logisch na te denken en te redeneren.

Doel

Ga voor jezelf na op welk terrein je in staat wilt zijn om problemen op te lossen. Om wat voor soort vraagstukken gaat het?

Wil je tot een praktische oplossing voor een probleem komen of wil je in staat zijn het probleem vanuit meerdere invalshoeken te benaderen?

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Problemen oplossen met creatieve technieken", Ineke Walravens, Lemma.

Internet:

  • www.kreatie.nl een site waarop verschillende profielen aan bod komen in het creatief oplossen van problemen.

Leren door imiteren

Vraag aan collega’s om mee te denken in een lastig probleem. Bespreek welke oplossingen zij zien; welke voor de hand liggende oplossingen zijn er, wat zijn de alternatieven?

Praat verder met een collega die geneigd is om in oplossingen te denken in plaats van problemen of iemand die plezier heeft in het oplossen van puzzels.

Wat motiveert diegene om een probleem als een uitdaging te zien? Welke verbanden legt hij of zij die jij nog niet gezien hebt?

Leren door experimenteren

Begin voor jezelf met het kiezen van een probleem dat herhaaldelijk voorkomt en waarvan de vraagstelling concreet is.

Daag jezelf uit met minstens 5 oplossingen te komen en evalueer deze op een aantal criteria.

Hoe zit het met de praktische haalbaarheid van de oplossing? Wat zijn de voordelen op de korte en op de lange termijn? Kun je gegevens combineren om tot een optimale oplossing te komen?

Leren door inzicht

Ga eens na hoe je in eerste instantie keek naar het vraagstuk: zag je het als een probleem of dacht je na in termen van oplossingen?

Hoe moeilijk was het om meerdere oplossingen te bedenken; zijn de alternatieven even praktisch?

Bekijk welke gegevens je gebruikt en welke informatie je laat liggen. Leg je gemakkelijk verbanden tussen ideeën of kost dat je meer moeite?

In het kiezen voor een oplossing is het belangrijk om na te gaan of jouw oplossing uiteindelijk ook een efficiëntere manier van werken tot gevolg heeft.

Comments