Klantoriëntatie

Competentie

In staat zijn om zich in te leven en te reageren op de behoeften van een klant.

Ontwikkelbaarheid

Klantoriëntatie is redelijk ontwikkelbaar, met name omdat dit voor een groot gedeelte een vaardigheid is. Natuurlijk moet er een bepaalde interesse in anderen aanwezig zijn, maar de nadruk bij deze competentie ligt vooral op het communicatieve vermogen; met name luisteren, doorvragen, samenvatten en het reflecteren van gevoel.

Doel

Benoem de situaties waarin je je meer wilt kunnen oriënteren op je klanten, waar en wanneer je je meer in je klant wilt kunnen inleven en je beter wilt kunnen reageren op de behoefte van je klant.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Kruip in de huid van de klant", Jonathan Kitching

  • "Professionals en Acquisitie", Frank Kwakman

  • "Authentiek acquireren", Peter Klijsen

Leren door imiteren

Zoek in je omgeving mensen die succesvol zijn in hun klantcontacten. Ga met hen mee wanneer zij op klantbezoek gaan. Kijk hoe zij met hun klanten omgaan, kijk wat ze doen, wanneer ze luisteren, wanneer ze doorvragen en wanneer ze samenvatten en hoe ze dat doen. Bespreek na afloop van het klantbezoek de gang van zaken met de ander, om zo nog meer inzicht te krijgen in zijn of haar aanpak.

Leren door experimenteren

Laat een ander, die goed contact met klanten heeft en commerciële successen weet te bereiken, eens meekijken wanneer jij een klantgesprek voert. De feedback die je na afloop van je gesprek krijgt kan zeer waardevol zijn.

Leren door inzicht

Ga voor jezelf na wat je van anderen kunt leren, wat je kunt toepassen van de feedback die je krijgt (mogelijk ook van je eigen klanten!) en bepaal voor jezelf hoe je dat het beste in de praktijk vorm kunt geven. Blijf je open opstellen voor leermomenten op dit terrein en blijf vragen om feedback. Blijf ook het geleerde toepassen, zodat je het je steeds meer eigen kunt maken.

Comments