Kwaliteitsgerichtheid

Competentie

Er op gericht zijn een hoge kwaliteit te leveren en zaken te perfectioneren.

Ontwikkelbaarheid

Kwaliteitsgerichtheid is een redelijk makkelijk te ontwikkelen competentie, omdat het hierbij gaat om gerichtheid en doen, en niet zozeer om het wel of niet kunnen. Natuurlijk is de ene persoon van nature meer gericht op het leveren van werk van een hoge kwaliteit dan de andere. Door bewust te zijn van de eigen valkuilen op dit gebied, is het mogelijk zaken te ondernemen die de kwaliteit van het werk vergroten.

Doel

Bepaal voor jezelf, zo mogelijk in overleg met je eigen leidinggevende en met mensen uit je team, in welke situaties je meer kwaliteit dient te leveren. Hoe ga je je vooruitgang meten? Dit kan je het beste doen door feedback aan derden te vragen die meer gericht zijn op het leveren van kwaliteit. Aangezien jezelf van nature minder gericht bent op het perfectioneren van zaken, is het lastig zelf de kwaliteit van je werk te beoordelen.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit", John Guaspan.

  • "Bezieling & kwaliteit in organisaties", D. Ofman & Daniel D. Ofman

Leren door imiteren

Kijk naar mensen die erom bekend staan dat zij erop gericht zijn zaken te perfectioneren. Welke acties ondernemen zij om de kwaliteit van hun werk te waarborgen? Welke eventuele hulpmiddelen gebruiken zij? Wat kan je in je eigen werk toepassen?

Leren door experimenteren

Breng ideeën of inzichten die je hebt opgedaan met betrekking tot kwaliteitsgerichtheid in de praktijk. Wees erop gericht zaken te perfectioneren. Maak je eens een keer minder makkelijk van zaken af. Ga zorgvuldiger te werk, let op details, controleer je werk. Kijk wat voor effect dat heeft. Wat levert het je op? Welke voordelen heeft het?

Leren door inzicht

Vraag aan collega’s wat zij onder kwaliteit verstaan. Wie vinden zij kwaliteitsgericht en waarom? Wat is het verschil tussen deze persoon en jezelf? Wellicht geeft verder juist de samenwerking met iemand die weinig kwaliteitsgericht is, je inzichten in wat het effect is van weinig kwaliteitsgericht zijn en wat je bij jezelf dient te veranderen.

Neem verder de tijd om je afgeleverde werk samen met anderen te bekijken en te evalueren. Wat zou je een volgende keer beter kunnen doen?

Comments