Ondernemerschap

Competentie

Er op gericht zijn winst te behalen door zakelijke kansen te signaleren en te benutten en door gecalculeerde risico’s te durven nemen.

Ontwikkelbaarheid

Ondernemerschap is een niet eenvoudig te ontwikkelen competentie omdat het vraagt om een aantal persoonseigenschappen. Het nemen van initiatieven en het durven nemen van gecalculeerde risico’s in het experimenteren met nieuwe benaderingen zijn essentieel. Ook de mate van kansen kunnen signaleren in de markt en kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen spelen mee. Dit vraagt om durf, strategisch inzicht, besluitvaardigheid en een marktgerichte blik.

Doel

Benoem het terrein waarop je ondernemender wilt zijn en waarop je wenst (meer) winst te behalen.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Er bestaan veel boeken op het gebied van ondernemen, sommige vanuit het perspectief van het bedrijf, anderen vanuit het individu. Onderstaand boek belicht beide kanten.

Boeken:

  • "Het hart van de onderneming", W. de Leeuwerk e.a., Kluwer, 1986

Internet:

  • www.eim.net: op deze kennissite staan artikelen over ondernemen en het Midden- en Kleinbedrijf.

Leren door imiteren

Zoek in je omgeving mensen op die ondernemend en succesvol zijn.

Neem de tijd om met hen te praten over de kansen die zij zien of gezien hebben in de markt. Bespreek welke concrete initiatieven zij genomen hebben en welke risico’s zij bereid waren te nemen. Evalueer welke resultaten en successen eruit voort zijn gekomen.

Leren door experimenteren

Begin eens met het oppakken van een project of actie met een duidelijke winst en een korte tijdsduur. Zo kun je een potentiële of bestaande klant benaderen en van tevoren zijn mogelijke wensen op een rij zetten. Ook kun je ervoor kiezen om een bestaand product of dienst van jouw organisatie verder uit te diepen en er waarde aan toe te voegen. Op die manier kun je voor jezelf situaties opzoeken die steeds wat meer het nemen van risico en initiatief inhouden. Kijk eens wat het resultaat is als je een andere benadering naar je klant uitprobeert.

Leren door inzicht

Wanneer blijkt dat je tot meer zakelijke winst wist te komen, is het belangrijk om voor jezelf op een rijtje te zetten welke initiatieven je precies hebt genomen, welke risico’s je wel of niet aanvaardbaar vond en of je die manier van denken en handelen ook in andere situaties of projecten toe kunt passen.

Comments