Organisatiesensitiviteit

Competentie

In staat zijn de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten te onderkennen op andere organisatieonderdelen.

Ontwikkelbaarheid

Eigen beslissingen of activiteiten zijn van invloed op andere afdelingen en vice versa. Dat wat men doet of beslist heeft vaak weer gevolgen voor anderen in de organisatie. Beslissingen worden ook genomen naar aanleiding van dat wat anderen binnen de organisatie ondernemen of besluiten. Het kan zijn op afdelingsniveau, op niveau van een onderdeel van de organisatie of nog breder.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties in welke je wilt zien wat de invloed en gevolgen van jouw beslissingen zijn binnen de organisatie.  

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Thinking like an entrepreneur", Peter Hupalo, HCM Publishing.

Cursussen:

  • Persoonlijke effectiviteit, Time Management, ORGA

Leren door imiteren

Zoek situaties op waarin van anderen gevraagd wordt een beslissing te nemen of een activiteit in gang te zetten. Kijk op basis waarvan zij beslissen en in welke mate zij in hun actie gevolgen onderkennen voor andere afdelingen. Zijn zij zich bewust van het effect van hun beslissing?

Leren door experimenteren

Begin met binnen je eigen afdeling of directe omgeving de gevolgen te benoemen van een beslissing die jij wilt nemen voor andere mensen of de afdeling in zijn geheel. Breid dit uit naar een beslissing of actie die naar jouw mening gevolgen heeft voor meerdere afdelingen en formuleer voor jezelf wat deze gevolgen (kunnen) zijn.

Leren door inzicht

Stel jezelf vragen na het experimenteren.

Bekijk wat de gevolgen van jouw acties zijn door mensen van andere afdelingen er bijvoorbeeld naar te vragen.

Wat is de impact van jouw beslissingen voor andere onderdelen?

Welke alternatieve acties zijn mogelijk en welke uitwerking hebben zij op de rest van de organisatie? Wat zou je een volgende keer anders doen?

Comments