Delegeren

Competentie

In staat zijn werkzaamheden op een gerichte manier aan anderen over te dragen.

Ontwikkelbaarheid

In het delegeren van taken aan anderen spelen verschillende zaken een rol. Om te kunnen delegeren is allereerst vertrouwen nodig en de durf om los te laten en medewerkers zelfstandig aan taken te laten werken. Daarnaast is het maken van een juiste inschatting (welke taak aan wie kan worden toegewezen) van belang. In het verlengde hiervan is eveneens belangrijk je oordeelsvorming en bewaking van de voortgang. Van de leidinggevende vraagt het gericht overdragen ook om helder en duidelijk communiceren in wat precies van anderen verwacht wordt en het maken van afspraken over regelmatige terugkoppeling.

Doel

Benoem je doel in termen van wat je kunt delegeren en op welke wijze je werkzaamheden zou kunnen overdragen. Evalueer voor jezelf in welke situaties je in het verleden moeite had met delegeren.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Delegeren", John Payne en Shirley Payne,

  • "Succes met zelfsturende teams", Richard Y. Chang

Internet:

Cursussen:

Er zijn diverse cursussen op het gebied van leidinggeven en delegeren, voor meer informatie zoek contact met orga@orga-advies.nl

Leren door imiteren

Zoek een collega op van wie bekend is dat hij zijn medewerkers de ruimte geeft om hun taken uit te voeren. Hoe verdeelt hij werk over medewerkers? Welke werkzaamheden draagt hij over en welke voert hij zelf uit? Vraag wat zijn overwegingen zijn bij het delegeren.

Leren door experimenteren

Maak voor jezelf een overzicht van werkzaamheden die je aan anderen kunt overdragen. Je kunt je medewerkers actief betrekken bij het delegeren door hun te vragen naar de werkzaamheden die zij zouden willen uitvoeren. Probeer werkzaamheden evenredig te verdelen en ervoor te zorgen dat taken rouleren. Maak het voor jezelf steeds moeilijker door taken die bijvoorbeeld complex zijn of geliefd bij jou, aan anderen over te laten.

In je vrije tijd kun je situaties opzoeken waarin loslaten belangrijk is: ga bijvoorbeeld eens duiken, geef jezelf over.

Leren door inzicht

Bespreek met medewerkers de resultaten van de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Wat ging goed, wat niet, hoe kwam dit en hoe kun je dit voorkomen? Laat de verantwoordelijkheid voor het oplossen van iets wat minder goed ging, bij de medewerkers zelf.

Bekijk verder wat je valkuilen zijn, vraag anderen om feedback.


Comments