Voortgangscontrole

Competentie

In staat zijn om eenmaal geïnitieerde zaken te volgen, op voortgang te controleren.

Ontwikkelbaarheid

Voortgangscontrole is een goed te ontwikkelen competentie, omdat het hierbij niet zozeer een kwestie is van wel of niet kunnen, maar vooral een kwestie van wel of niet doen. Het heeft te maken met het stellen van de juiste prioriteiten in het werk. Daarnaast is het zeker ook belangrijk om vast te stellen wanneer en hoe op voortgang wordt gecontroleerd, zodat hierover heldere afspraken kunnen worden gemaakt.

Doel

Bepaal voor jezelf, zo mogelijk in overleg met je eigen leidinggevende en met mensen uit je team, wanneer en in welke situatie(s) van jou meer voortgangscontrole wordt verwacht en waarom dat meer van je wordt verwacht. Bepaal ook op welke manier je gaat meten of je de competentie voortgangscontrole hebt ontwikkeld. Bijvoorbeeld door het verhogen van het percentage projecten dat binnen de gestelde tijd is afgerond.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

Er zijn geen specifieke boeken over voortgangscontrole, wel wordt dit onderwerp benoemd in de meeste boeken over planning en/of projectmanagement.

  • "10 minutengids planning", Edwin Bobrow


Internet:

Cursussen:

Geen specifieke cursussen, wel zal in de meeste cursussen over projectmanagement en plannen & organiseren het onderwerp voortgangscontrole aan bod komen.

Leren door imiteren

Kijk naar (project)managers die er om bekend staan sterk gericht te zijn op een goede voortgang, dus (project)managers die alert zijn op voortgangsverstoring en waarvan de projecten of andere geplande activiteiten vrijwel steeds binnen de gestelde termijn worden afgerond. Kijk naar wat ze precies doen om dat te bereiken, welke interventies ze plegen, en waar ze op letten. Ook in algemene zin kun je kijken naar en praten met mensen die hun plannen steeds op tijd ten uitvoer weten te brengen. Kijk welk gedrag en welke activiteiten zij vertonen en bepaal dan voor jezelf wat je hier eventueel van kunt overnemen.

Leren door experimenteren

Breng ideeën over een betere voortgangscontrole, die je hebt of hebt opgedaan, in de praktijk. Kijk wat voor effect dat heeft. Helpt het je, of werkt je het tegen. Experimenteer vooral in je aanpak. Kijk bijvoorbeeld eens wat het effect is van ‘er direct bovenop zitten’ als dingen niet goed gaan, of juist alleen het informeren over de voortgang van een project bij degenen die een project uitvoeren.

Leren door inzicht

Neem de tijd om de mogelijke verschillende aanpakken, om tot een betere voortgangscontrole te komen, voor jezelf op een rijtje te zetten. Wat werkt voor jou wel en wat werkt niet. Wat is voor jou gemakkelijk toepasbaar en wat kost je meer moeite. Vraag ook om feedback van anderen, maar neem vooral de tijd om jezelf op een eerlijk manier feedback te geven

Comments