Besluitvaardigheid

Competentie

In staat zijn om snel en adequaat beslissingen te kunnen nemen.

Ontwikkelbaarheid

In het nemen van beslissingen spelen verschillende zaken een rol.

De competentie besluitvaardigheid is niet eenvoudig te ontwikkelen en heeft een relatie met zowel initiatief nemen als het lef om beslissingen te nemen.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin je graag tot concrete resultaten zou willen komen. Ga na in welke situaties je in het verleden onvoldoende in staat was je doelen te bereiken.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Efficiënte beslissingen nemen", D.F. Folino.

Leren door imiteren

Probeer anderen op te zoeken die als besluitvaardig bekend staan. Vraag hen naar moeilijke situaties die zij recent mee hebben gemaakt en bekijk wat hun overwegingen waren. Hoe zijn zij met deze situaties omgegaan? Wanneer kwamen zij tot besluiten en acties en in welke situaties stelden zij bijvoorbeeld een beslissing uit? Welke risico’s zijn zij bereid om te nemen wanneer zij beslissen en niet over volledige informatie beschikken?

Leren door experimenteren

Begin met een situatie waarvan je weet dat je tot een beslissing kunt en durft te komen. Zorg er voor dat je geleidelijk aan iedere week een moeilijkere situatie opzoekt, waarin van jou verwacht wordt dat je beslist.

Leren door inzicht

Stel jezelf vragen na het experimenteren. Waarom is het je gelukt om vlot en naar tevredenheid een beslissing te nemen in een situatie die van te voren lastig leek? Wat of wie heeft je daarbij geholpen? Wat weerhield je in een andere situatie?

Waar heb je een volgende keer behoefte aan?

Comments