Doorzettingsvermogen

Competentie

Erop gericht zijn ondanks tegenslagen eenmaal begonnen zaken te volbrengen.

Ontwikkelbaarheid

Deze competentie is redelijk lastig te ontwikkelen. Het vergt focus op de eigen doelen, het vermogen om niet te snel afgeleid te worden en het tegenkomen van moeilijkheden als een uitdaging te ervaren.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin je zou willen doorzetten en welke doelen je zelf zou willen realiseren.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Door de pijngrens", Lance Armstrong

  • "Dromen, durven, doen", Ben Tiggelaar

Internet:

Cursussen:

  • Persoonlijke effectiviteit, Time Management, ORGA

Leren door imiteren

Probeer zoveel mogelijk situaties op te zoeken, in je werk of juist in sport of vrije tijd, die naar jouw verwachting lastig kunnen zijn en waarin doorzettingsvermogen gevraagd wordt. Beoordeel je collega’s, vrienden, kennissen. Wat deden zij goed, op welke momenten zetten zij door, wat voor doel hadden zij voor ogen? Wat doe jij anders en waar kun jij van leren?

Leren door experimenteren

Begin met iets waarvan je weet dat je het tot een goed einde kunt brengen en maak het jezelf steeds iets lastiger. Zoek de komende tijd daarom situaties op die je eigenlijk liever vermijdt, omdat je die saai, lastig of weinig uitdagend vindt. Formuleer van tevoren wat je wilt bereiken en dwing je zelf dit doel voor ogen te houden en door te gaan. Blijf oefenen, ook als het ‘tegenzit’.

Leren door inzicht

Stel jezelf vragen na het experimenteren. Waarom is het je gelukt door te zetten op iets waar je van tevoren erg tegenop zag? Waarom is het je niet gelukt te volharden in iets wat je normaal gesproken gemakkelijk afgaat?

Betrek mensen uit je omgeving en vertel hen welke situaties je uit ervaring lastig vindt. Vraag hen mee te kijken en vraag hen om hun mening achteraf. Maak aantekeningen en pas suggesties de volgende keer toe.

Comments