Flexibiliteit

Competentie

Kan door te wisselen van gedragsstijl doelgericht en effectief optreden onder verschillende en veranderende omstandigheden.

Ontwikkelbaarheid

De mate van flexibiliteit is afhankelijk van meerdere factoren. Intellectueel vermogen; belangrijk bij het bedenken van alternatieven in veranderende situaties. Persoonlijkheid; de mate waarin men gericht is op vasthouden aan het bekende of op het zoeken van nieuwe wegen en aanpak. Vaardigheid; de breedte van het gedragsrepertoire. Wanneer het intellectueel vermogen de belangrijkste beperkende factor vormt, is ontwikkeling moeilijk, omdat intelligentie op zich niet ontwikkelbaar is. Persoonlijkheid is lastig te veranderen, maar wel mogelijk. Juist door het opdoen van meer ervaring en door meer te werken met nieuwe vaardigheden. Hoewel men er niet van uit mag gaan dat een hele starre persoon zich weet te ontwikkelen tot een hele flexibele persoon, de scherpe kanten kunnen wel afgesleten raken. Als het gaat om een beperking op vaardigheidsniveau, is ontwikkeling beter mogelijk, vaardigheden kunnen immers geleerd worden.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin jij flexibeler wilt kunnen optreden. Hoe ga je dat meten? Bijvoorbeeld door feedback van anderen te vragen.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Cursussen:

  • "Persoonlijke effectiviteit", ORGA

Boeken:

  • Je zou biografieën kunnen lezen van bekende mensen die je bewondert om hun flexibiliteit. Je kunt zo leren van hun ervaringen en de manier waarop zij hebben gereageerd op situaties die hun flexibiliteit vereisten.

Leren door imiteren

Zoek in je omgeving naar mensen van wie je weet dat ze als flexibel worden gezien. Bestudeer hun gedrag, kijk wat zij wel doen, maar wat je zelf lastig vindt en dus te vaak nalaat.

Wat kun jij hieruit leren? Welke fouten wil jij vermijden?

Maak hier notities van.

Leren door experimenteren

Je kunt experimenteren met flexibel gedrag door bewust situaties op te zoeken waarin je wel flexibel moet zijn. In dergelijke situaties kun je dan hetgeen je hebt geleerd van anderen, of wat je hebt gelezen, in de praktijk toepassen.

Ga een cursus improviseren volgen, of ga aan theatersport doen.

Laat je uitdagen door vrienden en bekenden.

Daag jezelf uit door eens niet het geijkte pad te volgen, ga niet naar je vaste winkel, je vaste vakantieland en je vaste kapper, etc.


Leren door inzicht

Stel je na het experimenteren wel vragen. Wat werkte goed, wat werkte minder? Evalueer jezelf, maar vraag zeker ook om evaluaties van anderen en sta open voor feedback. Volg de aanbevelingen op bij een volgend experiment.

Comments