Initiatief

Competentie

In staat zijn om zaken te initiëren, uit zichzelf doelmatig actie te ondernemen.

Ontwikkelbaarheid

Deze competentie is niet zo gemakkelijk te ontwikkelen.

De mate waarin iemand initiatieven neemt, is afhankelijk van meerdere factoren zoals het energieniveau en persoonskenmerken zoals de mate van zelfvertrouwen en lef. Ook verstandelijke aanleg speelt een rol in het zien van mogelijke initiatieven. Soms blijkt dat er factoren zijn die het ontplooien van initiatieven belemmeren.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin jij meer initiatieven wilt nemen. Ga na welke situaties dit zijn en stel voor jezelf een tijdspad vast met wat je wanneer bereikt wilt hebben. Hoe ga je dit meten? Bijvoorbeeld door een lijst met acties af te vinken of door collega’s om feedback te vragen.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Beren op de weg, spinsels in je hoofd", Theo IJzermans, Coen Dirkx

Cursussen:

  • "Persoonlijke effectiviteit", ORGA

Leren door imiteren

Zoek collega’s op die je als heel initiatiefrijk ervaart. Vraag aan hen hoe zij denken, welke kansen en bedreigingen zij zien en waarom zij sommige ideeën wel uitvoeren en andere niet.

Op het moment dat je hun manier van denken opvolgt, ben je al initiatieven aan het nemen.

Leren door experimenteren

Je kunt experimenteren met het nemen van initiatieven door situaties op te zoeken waarin initiatief van je gevraagd wordt. Start met het nemen van een veilig initiatief, minimaal eens per week en breidt dit langzaam uit.

Leren door inzicht

Stel jezelf vragen na het experimenteren. Vraag je af in welke situaties je wel initiatief nam en in welke niet. Welke zaken beperken je en waarom?

Vraag aan anderen om je feedback te geven en volg de suggesties op bij een volgend experiment.

Comments