Inzet

Competentie

In staat zijn gedurende een lange periode een grote inspanning te willen en te kunnen leveren.

Ontwikkelbaarheid

De ontwikkelbaarheid van deze competentie is afhankelijk van de ontwikkel- of veranderbaarheid van de factoren die hieraan ten grondslag liggen. Wanneer een gebrek aan inzet bijvoorbeeld toe te schrijven is aan lichamelijke moeheid of vitaminegebrek, is dit makkelijker te ondervangen dan wanneer bepaalde normen of overtuigingen hieraan ten grondslag liggen.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin jij meer inzet zou willen laten zien. Om te meten of je vooruitgang hebt geboekt op deze competentie kan je: resultaatafspraken maken en geregeld de voortgang (en de belemmeringen die een rol hebben gespeeld) bespreken, het resultaat afmeten aan de hoeveelheid werk die je hebt verzet, regelmatig feedback vragen aan anderen over de mate van aanwezigheid van deze competentie bij jou etc.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties je dient te ondernemen is vast te stellen als inzicht is verkregen in de factoren die bij jou van invloed zijn op je inzet. Wanneer dat duidelijk is, kan je de ontwikkelacties formuleren.

Leren door kennis

Boeken:

  • "Boordevol energie in 10 dagen", E. Schwartz & C. Colman, Centrale Uitgeverij

  • "Kenmerken van werk. De constructie van een instrument voor het meten van taakkenmerken die van invloed zijn op de motivatie, satisfactie en prestaties van taakuitvoerenden", Algera, J.A. (1981), Swets & Zeitlinger

Cursussen:

  • Motivatiemanagement, ORGA; om inzicht te krijgen in die aspecten in je werk die je energie geven en energie van je vreten.

Leren door imiteren

Door jezelf te vergelijken met anderen kan je zicht krijgen op de mate van inzet die jij vertoont. Wat doen anderen om hun inzet te vergroten? Waardoor worden mensen in je omgeving tot inspanning aangezet en wat belemmert hen daarin. Het observeren van anderen kan je op nieuwe ideeën brengen.

Leren door experimenteren

Door jezelf ertoe te zetten meer inzet te tonen, kan je ervaren wat de voordelen zijn van het laten zien van inzet, wat je een volgende keer wellicht zal leiden tot een grotere inzet. Verder kan je experimenteren met de ontwikkelacties die je hebt geformuleerd. Vergroten deze acties je inzet of juist niet? Dien je wellicht met andere acties te experimenteren?

Comments