Nauwkeurigheid

Competentie

In staat zijn secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.

Ontwikkelbaarheid

Hoewel de ene persoon van nature nauwkeuriger werkt dan de ander, is deze competentie redelijk gemakkelijk te ontwikkelen. Ook minder nauwkeurige mensen kunnen vaardigheden aanleren waardoor zij secuurder te werk gaan en het resultaat netter zal zijn dan normaal.

Doel

Benoem je doel. In welke situaties wil je secuurder werken en meer oog hebben voor detail? Hoe ga je dat meten? Bedenk wie het meest betrokken zijn bij het werk dat je aflevert en er dus ook het meeste last van hebben wanneer je niet nauwkeurig bent. Vraag deze mensen om feedback. Als het aantal fouten gemakkelijk te meten is, kan je dat bijhouden. Verder kan je collega’s jouw werk laten controleren om na te gaan of je niets over het hoofd hebt gezien.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Geen specifieke bronnen.

Leren door imiteren

Kijk de kunst van anderen af. Werk bijvoorbeeld samen met iemand die secuur en detaillistisch werkt. Hoe voert deze zijn taken uit en wat is daarvan het resultaat? Wat kan je daarvan in je eigen werk toepassen?

Vraag aan collega’s wat zij als belangrijke details beschouwen in het werk, misschien zie je zelf zaken over het hoofd, doordat je bijvoorbeeld teveel op de grote lijn gericht bent.

Leren door experimenteren

Bij deze competentie komt het er vooral op neer de tijd en rust te nemen om stil te staan bij details en je werk te controleren. Dwing jezelf bijvoorbeeld je werk tot tweemaal toe te controleren voordat je het oplevert.

Plan verder die werkzaamheden waarbij je je nauwkeurigheid wilt ontwikkelen op momenten dat je niet gestoord wordt. Zorg ook dat je bureau op orde is voordat je aan die werkzaamheden begint, zodat alles overzichtelijk voor je is.

Leren door inzicht

Stel jezelf na het experimenteren vragen. Wat werkte goed, wat minder? Vraag aan collega’s die je werk controleren om feedback. Zien zij verschil en waar zit dat in? Stel jezelf ook vragen. Wat merk je? Zie jij verbetering en wat heb je daarvoor nodig gehad? Waarom werk je normaal minder nauwkeurig? Waarom heb je moeite de puntjes op de ‘i’ te zetten? Vind je het niet leuk, bedenk dan hoe je het werk voor jezelf aantrekkelijker kan maken, bijvoorbeeld door randvoorwaarden te scheppen die wel motiveren.

Comments