Stressbestendigheid

Competentie

In staat zijn onder stressvolle omstandigheden effectief te blijven functioneren.

Ontwikkelbaarheid

Stress kan verschillende oorzaken hebben zoals tijdsdruk, zelf (te) hoge eigen verwachtingen stellen, (te) hoge verwachtingen van de omgeving, tegenspel van anderen, teleurstellingen etc. Stress is te verminderen door de omstandigheden te veranderen. Het is soms ook mogelijk meer ontspannen met situaties om te gaan. Bijvoorbeeld door ontspanningsoefeningen te doen, door je verwachtingen aan de eigen prestaties en anderen te stellen, door werk beter te plannen en te organiseren en vaker “nee” te zeggen. Een methode om meer ontspannen tegen het leven aan te kijken is de Rationeel Emotieve Therapie (RET). De RET leert mensen zich niet teveel te laten hinderen door hun eigen belemmerende gedachten (zoals perfectionisme, te sterke behoefte aan bevestiging en lage frustratietolerantie).

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin je in het verleden onvoldoende stressbestendig was en die weer kunnen voorkomen. Situaties waarin je een volgende keer wel goed met de stress wilt kunnen omgaan.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Stressmanagement voor dummies", Allen Elkin, Addisson, Wesley, Longman, 2000

  • "Stressbestendigheid vereist", Jacques Winnubst, Kluwer 1996

  • "Maak van een mug geen olifant op het werk", Richard Carlson, Uitgeverij Luitingh-Sijthof, 1998

  • "Effectief tijdbeheer", Ineke Kievit, Academic Service, 1997

  • "Prioriteiten", Stephen Covey, Contact, 2000

Internet:

Cursussen:

  • "Persoonlijke effectiviteit", ORGA

  • "Yoga en meditatie"

Leren door imiteren

Kijk hoe anderen omgaan met situaties die jij als stressvol ervaart. Vraag hen hoe zij omgaan met deze stress. Wat doen zij anders dan jij? Wat kun je hieruit leren?

Maak hier notities van.

Leren door experimenteren

Gebruik hetgeen je hoort aan tips van anderen en hetgeen je hebt opgepikt uit literatuur, cursussen of het internet in de praktijk. Ervaar bijvoorbeeld of je je door middel van ontspanningsoefeningen beter voelt en meer in staat bent om goed te blijven functioneren onder stress.

Leren door inzicht

Stel je na het experimenteren wel vragen. Wat werkte goed, wat werkte minder?

Comments