Zelfstandigheid

Competentie

In staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen en daar vorm en inhoud aan te geven.

Ontwikkelbaarheid

De competentie zelfstandigheid is niet heel gemakkelijk te ontwikkelen omdat deze vaak te maken heeft met onderliggende aspecten die niet zomaar te veranderen zijn, zoals zelfvertrouwen, durf, intelligentie of behoefte aan steun. Als gebrek aan ervaring of de regels binnen de organisatie het zelfstandig handelen belemmeren, is zelfstandigheid makkelijker te ontwikkelen.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin jij zelfstandiger zou willen worden. In welke situaties had je bijvoorbeeld in het verleden liever meer zelfstandigheid willen laten zien, die weer voor kunnen komen. Om te meten of je vooruitgang hebt geboekt op deze competentie, is het het gemakkelijkst feedback te vragen aan mensen die betrokken zijn geweest bij je werkzaamheden. Verder kan je bijvoorbeeld turven hoe vaak je om hulp hebt gevraagd, hoe vaak je alleen beslissingen hebt genomen, etc.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je ondernemen uitgesplitst naar de vier manieren om te leren? Je kan direct ontwikkelacties formuleren om de competentie zelfstandigheid te vergroten of je richten op ontwikkelacties voor de factoren die van invloed zijn op je verminderde zelfstandigheid.

Leren door kennis

Boeken:

  • "Resultaat voor Dummies", Mark McCormack

Leren door imiteren

Observeer collega’s die bekend staan als zelfstandig. Wat laten zij zien in vergelijking met jou? Vraag aan deze collega’s hoe zij hun doelen stellen en op welke wijze zij daar vorm en inhoud aan geven. Vergelijk dit met je eigen aanpak. Wat kan je van hen leren?

Leren door experimenteren

Experimenteer met het zelfstandig stellen van doelen: tot welk resultaat wil je komen? Bedenk welke acties je dient te ondernemen om je doel te bereiken en probeer deze op zelfstandige wijze vorm te geven. Stel het vragen om hulp zo lang mogelijk uit. Wanneer je niet op de hoogte bent hoe je iets kunt aanpakken, denk dan eerst zelf na over eventuele mogelijkheden, zoek informatie in boeken, vaktijdschriften, op internet etc.

Neem niet klakkeloos zaken van anderen aan en doe niet dingen alleen omdat dat zo hoort of de regels nou eenmaal zo zijn. Vorm je eigen mening en tracht deze in discussies te beargumenteren.


Comments