Assertiviteit

Competentie

In staat zijn op te komen voor eigen mening, ook als er vanuit de omgeving druk op wordt gelegd.

Ontwikkelbaarheid

Deze competentie is relatief makkelijk te ontwikkelen. Het is vooral van belang te weten waar de eigen grenzen liggen, om vervolgens vast te stellen wanneer assertief zijn belangrijk is en wanneer minder belangrijk. Vervolgens is assertiviteit een kwestie van communicatieve vaardigheid en vasthoudendheid om assertief te zijn. ‘Nee’ zeggen tegen dingen die je niet wilt, of opkomen voor jezelf bij dingen die je wel wilt. De benodigde vaardigheid is te leren. De instelling om grenzen te stellen is wat lastiger, maar wel te ontwikkelen.

Doel

Bepaal voor jezelf in welke situaties en in welke opzichten je assertiever wilt zijn. Vraag je af waarom je dat wilt en welk effect een toegenomen assertiviteit zal hebben. Bepaal ook hoe je gaat vaststellen dan je assertiviteit is toegenomen, maak dat zo concreet mogelijk.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Opkomen voor jezelf", Anne-Lies Hustings

  • "Persoonlijke effectiviteit", Jan Schouten

  • "Assertief op het werk", Carola van Dijk, Hans Elbers

Internet:

Cursussen:

Er worden veel trainingen gegeven over assertiviteit. Via het internet kun je een voor jou passende training vinden. Bij de ORGA-trainingen ‘Persoonlijke Effectiviteit’ en ‘pro-actief Time-Management’ wordt ook aandacht geschonken aan assertiviteit.

Leren door imiteren

Kijk naar mensen om je heen die assertief zijn, kijk hoe zij grenzen stellen en dit duidelijk weten te maken aan hun omgeving. Praat ook met deze mensen en laat ze vertellen hoe zij hun eigen grenzen hebben gesteld. Vraag ook wat zij doen om onder druk toch hun eigen grenzen te blijven ‘bewaken’.

Leren door experimenteren

Pas de ideeën en tips die je zo krijgt, toe in de praktijk. Probeer daarbij ook eens een tip toe te passen waarvan je op het eerste gezicht denkt: “dat is niks voor mij”. Wellicht werkt het beter dan je denkt.

Leren door inzicht

Neem na het experimenteren, het leren en mogelijke training, de tijd om voor jezelf vast te stellen wat jou helpt om assertiever te worden. Wellicht heb je gemerkt dat het vaststellen van je eigen grenzen de belangrijkste stap was. Als dat zo is, zorg er dan voor dat je dat goed in de gaten blijft houden en dat je zo weinig mogelijk in situaties komt waarin jij je grens nog niet goed kent. Daarnaast is het goed om na te denken welke manier van het aangeven van je grenzen aan anderen het beste werkt en uiteindelijk ook het beste bij je past. Sta stil bij wat jouw manier van assertief zijn is. Realiseer je dat wat voor de één goed voelt, voor de ander juist onnatuurlijk en onprettig kan aanvoelen.

Comments