Optreden

Competentie

Een krachtige, professionele indruk maken op anderen.

Ontwikkelbaarheid

Optreden is een redelijk gemakkelijk te ontwikkelen competentie. Het is in feite een aan te leren vaardigheid. Daarnaast is durf, extraversie en een bepaalde mate van persoonlijke flair nodig om goed te kunnen ‘optreden’. Dit zijn vooral persoonlijkheidskenmerken, die lastiger te ontwikkelen zijn.

Doel

Niet in alle situaties hoef je steeds krachtig en professioneel over te komen. Het is daarom belangrijk om voor jezelf vast te stellen in welke situaties je beter wilt ‘optreden’. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen hoe je in dergelijke situaties krachtig en professioneel wilt overkomen. Hierbij spelen ook culturele aspecten een rol. Wat in de ene situatie professioneel en krachtig kan zijn, hoeft dat in een andere situatie juist helemaal niet zijn.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Persoonlijke uitstraling", Ellen Kuners

  • "De eerste indruk in business", Nicholas Boothman

Cursussen:

In een training kun je oefenen met technieken en vaardigheden om krachtiger over te komen. Veel bureau’s bieden training op dit terrein aan, bijvoorbeeld ORGA, waar de in-company training ‘Personal Impact’ kan worden gevolgd.

Leren door imiteren

Zijn er in jouw omgeving mensen die als voorbeeld kunnen dienen waar het gaat om optreden? Wie komt in jouw ogen en in de ogen van anderen krachtig en professioneel over in situaties waarin jij dat ook wilt? Als er zo iemand is, kijk dan naar deze persoon, kijk wat hij of zij doet waardoor hij of zij zo goed overkomt. Is het lichaamshouding, stemgebruik, kleding, is het wat hij of zij zegt of gaat het meer om de manier waarop hij of zij het zegt. Kijk wat je kunt overnemen, wat doet die persoon dat jij kunt imiteren? Doe dat!

Leren door experimenteren

Pas de tips en ideeën die je krijgt in een training, uit boeken en door naar anderen te kijken, toe in de praktijk. Kies daarvoor de juiste situaties, situaties waarin je je vrij genoeg voelt om te experimenteren met je gedrag en waarin je ook goed om feedback kunt vragen (vraag daar dus ook naar, feedback kan ook bij deze competentie een eye-opener zijn).

Leren door inzicht

Stel jezelf de vraag wat er niet goed is aan jouw manier van optreden. Probeer eens naar jezelf te kijken door de ogen van een ander. Dan zie je wat krachtig en professioneel is en wat niet. Neem ook de tijd om voor jezelf te evalueren wat het effect is van de dingen die je hebt geprobeerd bij het experimenteren en imiteren. Ga na wat wel goed voor jou werkte, waar je positieve feedback op kreeg en waar je zelf een goed gevoel over had. Neem de tijd om stil te staan bij wat je hebt geleerd en wat je nog wilt leren.

Comments