Relatiebeheer

Competentie

Het op constructieve wijze aangaan en onderhouden van relaties.

Ontwikkelbaarheid

Voor het effectief beheren van relaties zijn een aantal vaardigheden nodig die je redelijk gemakkelijk kan ontwikkelen. Daarnaast is talent voor deze competentie afhankelijk van persoonsfactoren, motivatie en normen. Het spreekt voor zich dat de competentie makkelijker is te ontwikkelen voor mensen die bereid zijn afspraken na te komen, makkelijk communiceren, hulpvaardig zijn.

Doel

Benoem je doel. Wat wil je precies ontwikkelen en in welke situatie? Wellicht kan het helpen eerst inzicht te verkrijgen in de manier waarop je nu relaties beheert en wat je in dit opzicht wilt ontwikkelen. Hoe ga je dit meten? Door bijvoorbeeld feedback te vragen aan diverse personen die zicht hebben op jouw wijze van relatiebeheer. Ook kan je bijhouden hoeveel relaties je bent aangegaan, met hoeveel je nu nog het contact onderhoudt, hoeveel er zijn afgehaakt.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "De 1e indruk in business", Nicholas Boothman

  • "Kruip in de huid van de klant", Jonathan Kitching

Cursussen:

Gericht op accountmanagement en relatiebeheer, eventueel naar wens cursussen communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid, netwerken, sociale vaardigheden, optreden.

Leren door imiteren

Ontwikkel deze competentie door met anderen die sterk zijn in het beheren van relaties mee te gaan naar klantbezoeken en de kunst af te kijken. Hoe bereiden zij de bezoeken voor, welke zaken laten ze aan de orde komen in een gesprek, hoe zorgen zij voor de opvolging? Kijk naar het hoe maar ook naar de kwantiteit. Hoe vaak nemen ze contact op, hoe vaak gaan ze op bezoek?

Leren door experimenteren

Leer door te experimenteren. Probeer verschillende vormen van contact aangaan en onderhouden uit, om na te gaan wat het beste werkt. Wellicht kom je er ook achter welke manier jou het meest natuurlijk afgaat.

Leren door inzicht

Vraag feedback aan klanten, wat vinden zij belangrijk, maar ook wat vinden zij van jouw manier van relatiebeheer? Bel klanten op die de relatie hebben verbroken om te horen wat daarvan de reden is geweest. Stel jezelf de volgende vragen: In welke situaties lukt het je wel en in welke niet om een relatie te onderhouden? Hangt het af van de persoon die je tegenover je hebt?

Vraag aan mensen die sterk zijn in het aangaan en onderhouden van relaties hoe zij dit aanpakken om inzicht te verkrijgen in wat belangrijk is. Praat met anderen over je eigen wijze van relatiebeheer. Hebben zij daar dezelfde of juist andere ideeën over? Houd voor jezelf bij welke relaties stand houden en welke niet. Ga na wat je hebt gedaan en of je zaken bij deze relaties verschillend hebt aangepakt.

Comments