Samenwerking

Competentie

Samen met anderen op constructieve wijze gemeenschappelijke doelen bereiken.

Ontwikkelbaarheid

De competentie samenwerken is goed te ontwikkelen. Het vraagt een investering in tijd en bewuste aandacht geven aan het gezamenlijke doel. Om deze competentie verder te ontwikkelen is het belangrijk bereid te zijn tot samenwerken en zicht te hebben op wat het oplevert. Daarnaast houdt samenwerking verband met kwaliteiten als inlevingsvermogen, sensitiviteit en het vermogen te luisteren.

Doel

In welke situaties wil je beter kunnen samenwerken dan nu het geval is?

Wil je beter leren luisteren, je betrokkenheid meer tonen, meer overleggen in vergaderingen en projecten?

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Samenwerken of tegenwerken", Van Leest, Swets & Zeitlinger, 2001

  • "Samen werken, samen leren: werkboek", Van Besouw ea., Nelissen

Leren door imiteren

Een collega die regelmatig aan jou of een ander vraagt wat je ervan vindt, is waarschijnlijk iemand die zich inzet om met anderen doelen te bereiken. Kijk hoe diegene jouw collega’s motiveert en stimuleert om elkaar te helpen.

Welke argumenten gebruikt hij, vraagt hij naar de mening van anderen?

Behalve dat je eens naast een samenwerkingsgerichte collega kunt gaan zitten, is het ook nuttig om het om te draaien, en diegene te vragen om jou feedback te geven op de manier waarop je samenwerkt.

Leren door experimenteren

Probeer zoveel als mogelijk je ideeën en vragen met collega’s te delen. Je kunt jezelf concreet een doel stellen en bijvoorbeeld elke dag een keer bij een collega binnenlopen en een nieuw idee, lastig probleem of interessant artikel delen met de ander.

Ook kun je aanbieden aan een collega om mee te denken in een project waarvoor je collega verantwoordelijk is.

Op informeel vlak kan je bijvoorbeeld het organiseren van sociale activiteiten naar je toetrekken, zodat jij je collega’s ook spreekt over andere zaken dan het werk.

Leren door inzicht

Ga eens na aan welke klussen je met plezier gewerkt hebt. Welke rol had jij in deze samenwerking?

Was het doel ook een gezamenlijk doel en is het resultaat bereikt door actief samen te werken?

Vraag feedback aan je collega’s en geef ook aan waar je zelf behoefte aan hebt.

Comments