Sensitiviteit

Competentie

In staat zijn signalen van anderen aan te voelen en daar adequaat op in te spelen.

Ontwikkelbaarheid

De competentie sensitiviteit is als eigenschap niet direct te ontwikkelen. Deze is namelijk afhankelijk van intellectuele vermogens, het vermogen je in anderen in te leven, je behoefte met anderen bezig te zijn e.d. Je kunt echter wel vaardigheden aanleren waardoor je sensitiever op anderen overkomt en adequater op behoeftes en gevoelens van anderen kunt inspelen.

Doel

Benoem je doel aan de hand van situaties waarin en personen waarnaar jij sensitiever wilt optreden. Je ontwikkeling op deze competentie is in feite alleen te meten door aan anderen feedback te vragen en hiervoor open te staan.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je ondernemen uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Boeken:

  • "Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening",         G. Lang & H.T. van der Molen

Cursussen:

Gespreksvoering, coaching, begeleiding van mensen e.d.

Leren door imiteren

Observeer sensitieve collega’s. Welk gedrag laten zij zien? Zorg bijvoorbeeld dat je bij een gesprek zit waarin sensitiviteit vereist is (bijvoorbeeld een slecht-nieuws-gesprek) om een sensitieve collega te observeren. Vergelijk dit met je eigen aanpak. Hoe zou jij bijvoorbeeld op een bepaalde reactie hebben gereageerd en hoe doet je collega dit. Wat kan je van hem leren? Verder kan je, wanneer mogelijk, een dag meelopen met mensen die een beroep uitoefenen dat sensitiviteit vereist, zoals een coach, psycholoog of huisarts.

Leren door experimenteren

Experimenteer in gesprekken met deze competentie. Op een hele praktische manier kan je dat doen door de rust te nemen naar anderen te luisteren, goed te observeren welke houding deze persoon aanneemt, hoe hij of zij reageert op uitspraken van jou, veel vragen te stellen en gevoelsreflecties te geven. Daarnaast is het belangrijk gedurende het gesprek veelvuldig samen te vatten en te checken of jij je gesprekspartner goed hebt begrepen. Wees ook niet bang om stiltes te laten vallen!

Toon verder interesse in collega’s en anderen, zorg dat je een gesprek eerst persoonlijk insteekt, vraag hoe het met de ander gaat, hoe het weekend is geweest voordat jij je op de inhoud richt.

Leren door inzicht

Inzicht in je mate van sensitief gedrag verkrijg je vooral door open te staan voor de mening en het gevoel van anderen. Vraag aan anderen in hoeverre zij vinden dat je optreden sensitief was in een bepaalde situatie, in hoeverre je ingespeeld hebt op hun behoeftes en op welke momenten je weerstand op hebt geroepen. Welke oplossingen en welke acties van jouw kant sloten aan bij de wensen van de ander of in hoeverre kunnen ze door je manier van optreden deze oplossing accepteren?

Verder kun je met collega’s om de tafel gaan zitten en samen bespreken wat jullie onder sensitiviteit verstaan. Wellicht doe je hiermee ideeën op.

Comments