Sociabiliteit

Competentie

Beweegt zich graag en gemakkelijk in groepen mensen.

Ontwikkelbaarheid

Deze competentie is moeilijk ontwikkelbaar aangezien het een competentie is die verband houdt met een relatief stabiele persoonlijkheidseigenschap. Of mensen graag alleen zijn of zich juist liever omringd weten door mensen is min of meer vaststaand en deze behoefte vertaalt zich terug in sociabiliteit. Deze competentie heeft een relatie met communicatieve en sociale vaardigheden.

Doel

Geef voor jezelf aan wat je wilt bereiken aan de hand van situaties waarin je het nodig en wellicht ook prettig zou vinden als je je soepel in een groep zou kunnen bewegen. Ga eens na welke groepen in verleden spanning bij je opriepen of je ervan weerhielden om het contact actief te zoeken.

Ontwikkelacties

Welke concrete acties ga je wanneer ondernemen, uitgesplitst naar de vier manieren om te leren?

Leren door kennis

Cursussen zijn er op het vlak van sociale en communicatieve vaardigheden.

Leren door imiteren

Zoek op je werk of thuis diegene op waarvan opvalt dat hij zich veel in groepen begeeft. Luister naar hoe deze collega, vriend of kennis het contact aangaat; met welke vraag of opmerking begint hij een gesprek? Welke onderwerpen snijdt hij vervolgens aan?

Om een beeld te krijgen van wat diegene motiveert om een groep op te zoeken, kun je vragen naar wat het hem oplevert en welke voldoening het geeft.

Leren door experimenteren

Ga in je werkomgeving en je thuisomgeving eens na wat in groepsverband gedaan wordt. Begin met jezelf een concreet doel te stellen, de eerste week zoek je minimaal een activiteit op die in groepsverband gedaan worden, bijvoorbeeld een borrel op het werk, een feestje, een evenement.

Ga voor jezelf steeds een stap verder door van bekende en vertrouwde mensen naar onbekendere groepen te gaan en van kleine bijeenkomsten naar grotere.

Bedenk van tevoren waar je het over wilt hebben, formuleer vragen.

Leren door inzicht

Als je terugkijkt, kun je je allereerst de vraag stellen: hoe leuk of vervelend was het nu eigenlijk?

In welke situaties hoefde ik niet veel moeite te doen om contacten aan te gaan? Bij welke mensen voelde ik mij op mijn gemak en hoe kwam dat?

Kijk ook eens welke drempels je had in het aangaan van contacten; waar zie je nu precies tegenop?

Comments